×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

آموزش

شما می توانید از طریق لینک های روبرو به محتوای آموزشی دست پیدا کنید

دفتر بهبود تغذیه

دفتر بهبود تغذیه

بیشتر
تست بیلی

تست بیلی

بیشتر
پیشگیری از مسمومیت در تعطیلات نوروز

پیشگیری از مسمومیت در تعطیلات نوروز

بیشتر
شیر مادر

شیر مادر

بیشتر

مراکز تابعه

شبکه بهداشت پاکدشت

شبکه بهداشت و درمان شهرستان پاکدشت با مساحتی حدود و جمعیتی بالغ بر نفر یکی از شهرستان های بزرگ استان تهران میباشد

رئیس مرکز

رئیس مرکز:

دکتر رجب زینی وند

آدرس مرکز:

پاکدشت میدان شهدای گمنام روبروی اداره پست

شماره تلفن‌ها:

36030306

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست