معاون بهداشتی شبکه بهداشت و درمان شهرستان پاکدشت     

دکتر نیما حاجتی مدارئی متولد 1354

 

فارغ التحصیل 1382 در مقطع دکترا ، دانشگاه علوم پزشکی تهران

پزشک بیمه روستایی از سال 1383 در دانشگاه قزوین شبکه بهداشت و درمان بوئین زهرا

نماینده پزشکان خانواده قزوین از سال 1385تا 1388

کسب عنوان پزشک نمونه کشوری در سال 1385 از استان قزوین

کسب مدرک تخصصی ترک اعتیاد سال 1394

مسئول کمیته بیمه روستایی شبکه بهداشت و درمان بوئین زهرا طی سال های 1387 تا 1388

مسئول مرکز خدمات جامع سلامت اشرفی اصفهانی پاکدشت طی سال های 1390 تا 1400

دارنده مدرک تخصصی مشاوره ژنتیک از وزارت بهداشت سال 1397

پزشک مشاور ژنتیک شبکه بهداشت و درمان پاکدشت طی سال های 1390 تا1400

پزشک ناظر درمان سل  شبکه بهداشت و درمان پاکدشت از سال 1390 تا 1400

نماینده پزشکان خانواده  دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  از سال 1393 تا  1399

نماینده پزشکان خانواده استان تهران (مجموع دانشگاه های علوم پزشکی شهید بهشتی ، ایران و تهران )  در کار گروه کشوری تنظیم دستورالعمل پزشک خانواده و بیمه روستایی از سال   1395 تا 1398

کسب عنوان پزشک خانواده نمونه در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  در سال 1395 

 
  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
متن استاتیک شماره 39 موجود نیست
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن