دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

مرکز / شبکه بهداشت و درمان شهرستان پاکدشت

مسئول مرکز: سر کار خانم دکتر مفتخر اقدم

اطلاعات پرتال مرکزخدمات جامع سلامت فیلستان (روستایی)

ردیف

اطلاعات

 

تعداد

1

جمعیت تحت پوشش مرکز بهداشتی درمانی

پایگاه ضمیمه

6640

پایگاه غیر ضمیمه

3348

خانه بهداشت

1907

کل

11896

2

تعداد خانوار تحت پوشش

پایگاه ضمیمه

1791

پایگاه  غیرضمیمه

 

خانه بهداشت

880

3

تعداد پایگاه تحت پوشش

دولتی

1

برون سپار

-

4

تعداد خانه بهداشت

2

5

تعداد کل پرسنل

مرکز و پایگاه ضمیمه

13

پایگاه غیر ضمیمه

 

پایگاه برون سپار

 

خانه بهداشت

5

6

تعداد دانش ابتدایی

شهری

 

روستایی

 

7

تعداد دانش آموزان متوسطه اول

شهری

 

روستایی

136

8

تعداد دانش آموزان متوسطه دوم

شهری

 

روستایی

42

9

تعداد مدارس

تعداد مدارس شهری

 

تعداد مدارس روستایی

10

10

تعداد اماکن تهیه و توزیع مواد غذایی

100

11

تعداد مساجد

4

12

تعداد کارگاه های تحت پوشش بهداشت حرفه ای

81

13

نام واحد های فعال در مرکز

 

تاریخ بروز رسانی :31/03/1402

 

فایل‌ها