دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

مرکز / شبکه بهداشت و درمان شهرستان پاکدشت

مسئول مرکز: جناب آقای دکتر وحید بلندی

اطلاعات پرتال مرکز جامع سلامت سامان شهر

ردیف

اطلاعات

 

تعداد

1

جمعیت تحت پوشش مرکز بهداشتی درمانی

پایگاه ضمیمه

11092

پایگاه غیر ضمیمه

32043

خانه بهداشت

5192

کل

48327

2

تعداد خانوار تحت پوشش

پایگاه ضمیمه

3754

پایگاه  غیرضمیمه

10763

خانه بهداشت

1629

3

تعداد پایگاه تحت پوشش

دولتی

3

برون سپار

2

4

تعداد خانه بهداشت

3

5

تعداد کل پرسنل

مرکز و پایگاه ضمیمه

21

پایگاه غیر ضمیمه

2

پایگاه برون سپار

7

خانه بهداشت

5

6

تعداد دانش ابتدایی

شهری

6563

روستایی

334

7

تعداد دانش آموزان متوسطه اول

شهری

2555

روستایی

-

8

تعداد دانش آموزان متوسطه دوم

شهری

1181

روستایی

-

9

تعداد مدارس

تعداد مدارس شهری

40

تعداد مدارس روستایی

4

10

تعداد اماکن تهیه و توزیع مواد غذایی

301

11

تعداد مساجد

11

12

تعداد کارگاه های تحت پوشش بهداشت حرفه ای

212

13

نام واحد های فعال در مرکز

بهداشت خانواده- بهداشت محیط-بهداشت حرفه ای- واحد تغذیه- واحد روان واحد طب کار دندانپزشک- داروخانه

تاریخ بروز رسانی :31/3/1402

 

فایل‌ها