دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

مرکز / شبکه بهداشت و درمان شهرستان پاکدشت

مسئول مرکز: مهندس محمد ربیع سیاپوش 

اطلاعات پرتال مرکز جامع سلامت حصار امیر

 

ردیف

اطلاعات

 

تعداد

1

جمعیت تحت پوشش مرکز بهداشتی درمانی

پایگاه ضمیمه

27917

پایگاه غیر ضمیمه

19743

خانه بهداشت

1863

کل

49523

2

تعداد خانوار تحت پوشش

پایگاه ضمیمه

10434

پایگاه  غیرضمیمه

6046

خانه بهداشت

532

3

تعداد پایگاه تحت پوشش

دولتی

1

برون سپار

2

4

تعداد خانه بهداشت

1

5

تعداد کل پرسنل

مرکز و پایگاه ضمیمه

18

پایگاه غیر ضمیمه

0

پایگاه برون سپار

8

خانه بهداشت

2

6

تعداد دانش ابتدایی

شهری

4336

روستایی

166

7

تعداد دانش آموزان متوسطه اول

شهری

1820

روستایی

51

8

تعداد دانش آموزان متوسطه دوم

شهری

1483

روستایی

0

9

تعداد مدارس

تعداد مدارس شهری

27

تعداد مدارس روستایی

4

10

تعداد اماکن تهیه و توزیع مواد غذایی

396

11

تعداد مساجد

16

12

تعداد کارگاه های تحت پوشش بهداشت حرفه ای

433

13

نام واحد های فعال در مرکز

پزشک عمومی، دندانپزشکی، مراقب سلامت، مراقب سلامت ماما، مراقب سلامت ناظر، غربالگری نوزادان، داروخانه، بهداشت محیط، بهداشت حرفه ای، سلامت روان، تغذیه، تزریقات، پذیرش

تاریخ بروز رسانی :31/3/1402

 

 

فایل‌ها