دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

مرکز / شبکه بهداشت و درمان شهرستان پاکدشت

مسئول مرکز: جناب آقای دکتر مهدی عبادی

اطلاعات پرتال مرکز خدمات جامع سلامت ابراهیم آباد

 

ردیف

اطلاعات

 

تعداد

1

جمعیت تحت پوشش مرکز بهداشتی درمانی

پایگاه ضمیمه

0

پایگاه غیر ضمیمه

7483

خانه بهداشت

8165

کل

15648

2

تعداد خانوار تحت پوشش

پایگاه ضمیمه

0

پایگاه  غیرضمیمه

1941

خانه بهداشت

2172

3

تعداد پایگاه تحت پوشش

دولتی

1

برون سپار

0

4

تعداد خانه بهداشت

3

5

تعداد کل پرسنل

مرکز و پایگاه ضمیمه

9

پایگاه غیر ضمیمه روستایی

3

پایگاه برون سپار

0

خانه بهداشت

6

6

تعداد دانش ابتدایی

شهری

0

روستایی

1964

7

تعداد دانش آموزان متوسطه اول

شهری

0

روستایی

453

8

تعداد دانش آموزان متوسطه دوم

شهری

0

روستایی

114

9

تعداد مدارس

تعداد مدارس شهری

0

تعداد مدارس روستایی

13

10

تعداد اماکن تهیه و توزیع مواد غذایی

0

11

تعداد مساجد

14

12

تعداد کارگاه های تحت پوشش بهداشت حرفه ای

281

13

نام واحد های فعال در مرکز

پزشک خانواده،دندانپزشک،ماما بیمه روستا،سلامت روان،تغذیه،بهداشت حرفه ای،بهداشت محیط،مراقب سلامت ناظر ،.خانه بهداشت ابراهیم اباد،خانه بهداشت قرمز تپه،خانه بهداشت افرین،پایگاه روستایی علی اباد،دارو خانه

تاریخ بروز رسانی :31/3/1402

فایل‌ها