رزومه کاری

1- اطلاعات شخصی

نام: رجب       نام خانوادگی: زینی وند          تولد:  1350

2- تحصیلات و سوابق کاری

- دیپلم علوم تجربی، دبیرستان ولی عصر، شهرستان دره شهر، 1368-1364

- دکترای حرفه ای فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 1377-1370

- پزشک اورژانس بیمارستان ولی عصر(عج) شهرستان دره شهر 79 -1378.

- رئیس بیمارستان ولی عصر (عج) شهرستان دره شهر81-1379.

- عضو پزشکان معتمد کمیسیون پزشکی حوزه وظیفه نیروی انتظامی شهرستان دره شهر81-01378

- عضو پزشکان معتمد کمیسیون پزشکی حوزه وظیفه نیروی انتظامی حوزه وظیفه مرکز استان ایلام  84-1381

- پزشک هماهنگ کننده سل مرکز استان ایلام 84-1381

- رئیس مرکز بهداشتی درمانی شبانه روزی شهید صدوقی پیشوا وارائه خدمت به کل شهرستان پیشوا قبل از انتزاع شبکه بهداشت ودرمان پیشوا از ورامین 86- 1384

- مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد پاکدشت  88-1387.

- رئیس و کارشناس مسئول آزمایشگاه غربالگری ازدواجی( آزمایشات اعتیاد وغربالگری برنامه تالاسمی )ستاد شبکه بهداشت ودرمان شهرستان ورامین 89-1386

- عضو پزشکان معتمد کمیسیون پزشکی حوزه وظیفه نیروی انتظامی شهرستان ورامین 89-1386

- کارشناس نظارت بر درمان مطب های خصوصی شهرستان ورامین 89-1386

- پزشک تیم مشاوره ژنتیک شهرستان ورامین 89-1386

- کارشناس برنامه کشوری پیشگیری از بروز بیماری بتاتالاسمی ماژور ستاد معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 94-1389

- ابلاغ از طرف رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بعنوان عضو شورای دانشگاهی پیشگیری از بیماریهای ژنتیک در سال 1390

- کارشناس مسئول واحد مدیریت وکاهش خطر بلایا معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 94-1393

- معاون بهداشتی و رئیس مرکز بهداشت شهرستان پردیس

- پیشنهاد اضافه کردن آزمایش تست متادون به آزمایشات غربالگری ازدواجی وتصویب آن در کمیته پیشنهادات دانشگاه و اجرایی کردن آن دردانشگاه شهید بهشتی برای اولین بار در کل کشور .

- مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان پیشوا از سال 1398-1395

 

3- افتخارات کاری

- دریافت تقدیر نامه از مدیر شبکه بهداشت ودرمان شهرستان دره شهر در سال 1381.

- دریافت تقدیر نامه ازمسئول بسیج جامعه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 1384 .

- دریافت- دریافت تقدیر نامه از مدیر شبکه بهداشت ودرمان شهرستان ورامین در سال 1385.  

-  تقدیر نامه از مدیر شبکه بهداشت ودرمان شهرستان ورامین در سال 1386.

- دریافت تقدیر نامه از فرماندهی پایگاه بسیج شبکه بهداشت ودرمان شهرستان ورامین 1386 .

- دریافت تقدیر نامه از مدیر شبکه بهداشت ودرمان شهرستان ورامین در سال 1387.

- دریافت تقدیر نامه از رئیس سازمان نظام پزشکی شهرستان ورامین1388.

- دریافت تقدیر نامه از مدیر شبکه بهداشت ودرمان شهرستان ورامین در سال 1388.

- دریافت تقدیر نامه از رئیس سازمان نظام پزشکی شهرستان ورامین1389.

- پزشک نمونه شبکه  بهداشت ودرمان شهرستان ورامین درسال1389.

- دریافت تقدیر نامه از معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال1390 .

-دریافت تقدیر نامه از رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال 1391 .

- دریافت تقدیر نامه از مرکزمدیریت بیماریهای غیر واگیر وزارتخانه در سال1390 .

- دریافت تقدیر نامه از معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال1390.

- دریافت تقدیر نامه از معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال1391.

- دریافت تقدیر نامه از دبیرکمیته نظام پذیرش وبررسی پیشنهاد ها دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال1392.

 - دریافت تقدیر نامه از رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال 1392.

- دریافت تقدیر نامه از معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال1392.

- دریافت تقدیر نامه از معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در 28/3/93.

- دریافت تقدیر نامه از معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در 26/5/93.

- مدیربرتر و نمونه شهرستان پیشوا در سال1397 و دریافت تقدیرنامه از استاندار تهران

- کسب رتبه اول طرح ملی فشار خون در سطح دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در زمان تصدی مدیریت شبکه بهداشت و درمان پیشوادر سال 1397

- کسب رتبه برتر در بین شبکه های بهداشتی تحت پوشش دانشگاه شهید بهشتی از نظر عملکرد از طرف معاونت غذا و داروی دانشگاه شهید بهشتی در سال های 1398 و 1400

- کسب عنوان مدیر نمونه شهرستان در بین مدیران ادارات و ارگان های شهرستان پاکدشت از طرف فرمانداری در سال 1400

- کسب عنوان مدیر نمونه دانشگاه شهید بهشتی در عرصه آموزش و ارتقاء سلامت در سال 1400

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
متن استاتیک شماره 39 موجود نیست
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن