شنبه ٠٥ خرداد ١٣٩٧ - 
1 2
 
آموزش
اعلانات

 
 

معرفی واحد بهورزی :

ارائه خدمات بهداشتي درماني اوليه از اركان اصلي نظام شبكه هاي بهداشتي درماني كشورمي باشد . درنظامي كه پي ريزي شده است اولين سطح تماس جامعه با واحدهاي رسميكشور خانه هاي بهداشت و مراكزبهداشتي درماني است.

خانه بهداشت واحدي مستقر در روستا است كه تحت نظارت مركز بهداشتي درماني شهري /روستايي فعاليت مي كند . نيروي انساني در خانه هاي بهداشت بهورزان زن ومرد بوميهستند كه براساس ضوابط و مقررات خاص انتخاب و پذيرش شده وآموزشهاي لازم را درمركزآموزش بهورزي فرا مي گيرند و تاكنون گامهاي اساسي و مهمي را در جهت ارتقاء كمي وكيفي فعاليت بهداشتي برداشته اند. خانه هاي بهداشت معمولاجمعيتي بالغ بر يك هزار نفردر يك يا چند روستا را تحت پوشش قرار مي دهند و بطور متوسط هر 5 خانه بهداشت تحتپوشش يك مركز بهداشتي درماني روستايي يا شهري روستايي قرار مي گيرند كه وظيفهنظارت ، برنامه ريزي ، پشتيباني خانه هاي بهداشت را عهده دار مي باشند.

بهورزان از ميان ساكنين بومي در روستاها انتخاب ، گزينش و تربيت مي شوند كه رسالتايشان ارتقاء سطح سلامت جامعه روستايي مي باشد .كنترل بيماريهاي واگيردار ، پوشش100 % واكسيناسيون ، مراقبت اطفال و كاهش ميزان مرگ ومير نوزادان ، كاهش مرگ و ميرمادران باردار ، افزايش پوشش تنظيم خانواده و ...... از اهم برنامه هاي بهداشتي است كهبهورزان مسئول ارائه خدمات نامبرده به كليه گروههاي هدف در سطح روستا مي باشد.

 

پاکدشت واحد آموزش بهورزی

 

 

 

 

 

 

 

رديف

           نام مركز بهداشتي درماني

جمعيت تحت پوشش مركز

نام خانه بهداشت

آيا خانه بهداشت ضميمه مركز است

جمعيت تحت پوشش خانه بهداشت

اطلاعات مربوط به روستاهای قمر تحت پوشش خانه بهداشت

تلفن خانه بهداشت

روستايي

شهري روستايي

شهري

ايراني

افغاني

کل

تعداد روستای قمر

نام روستاهای قمر

فاصله قمر تا خانه بهداشت

1

 

 

اشرفی

42636

حمامک

-

967

0

967

1

نیک

4

36076738

2

 

 

اشرفی

42636

قلعه نواملاک

-

2402

429

2831

0

0

0

36498483

3

 

 

اشرفی

42636

کبودگنبد

-

536

839

1375

0

0

0

36090686

4

 

 

اشرفی

42636

چنگی

_

1682

13

1695

0

0

0

36090371

5

 

 

فرون آباد

10086

حاجی آباد

-

628

103

731

0

0

0

36013099

6

 

 

فرون آباد

10086

قشلاق حاجی آباد

-

1504

24

1528

1

قشلاق قلعه نو

1

36013656

7

گلزار

 

 

8653

آلوئک

-

1108

872

1980

0

0

0

36456275

8

کلزار

 

 

8653

گلزار1

بلی

1303

1100

2403

0

0

0

36483344

9

گلزار

 

 

8653

گلزار2

-

1610

1501

3111

0

0

0

36484416

10

گلزار

 

 

8653

خسرو

-

1006

153

1159

1

محمدآباد

2

36456983

11

کریم آباد

 

 

12498

کریم آباد

بلی

2469

1595

4064

1

قشلاق کریم آباد

2

36482112

12

کریم آباد

 

 

12498

آفرین

0

364

164

528

0

0

0

36492456

13

کریم آباد

 

 

12498

ابراهیم آباد

0

2734

1594

4328

1

عبدل آباد

1

36492377

14

کریم آباد

 

 

12498

کلین

0

1657

1031

2688

2

کلین سادات و صفائیه

1/5و1

36412255

15

کریم آباد

 

 

12498

کهریزک

0

627

263

890

4

مندکان ،حصارمهتر،خلیف آباد،فرخ آباد

1و4و3و2

36477195

16

 

 

حصارامیر

13478

توچال

0

1546

155

1701

0

0

0

36012500

17

 

 

شریف آباد

10505

جمال آباد

0

1186

1143

2329

1

عباس آباد لرنی

2

36093160

18

 

 

شریف آباد

10505

علی آباد

0

1951

677

2628

0

0

0

36491779

19

 

 

شریف آباد

10505

قرمزتپه

0

1228

60

1288

1

علی آباد خرابه

1.5

36491444

20

فیلستان

 

 

8069

ارمبویه

0

955

623

1578

1

حسین آباد قاجار

2

36414088

21

فیلستان

 

 

8069

فیلستان

بلی

2875

2282

5157

0

0

0

36413311

22

فیلستان

 

 

8069

محمودآباد

0

759

575

1334

0

0

0

36413400

 

 

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

تحصیلات

شماره تماس

آدرس پست الکترونیکی

1

ساعده احمدی

کارشناس آموزش بهورزی

کارشناس ماما

36023110-212

Pa-gostaresh@sbmu.ac.ir

 

 

دسترسی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران -افسریه - بزرگراه امام رضا (ع) - پاکدشت - میدان شهداء گمنام - روبروی اداره پست - شبکه بهداشت و درمان شهرستان پاکدشت
تلفن : 36023110- 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
 
 
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.