دوشنبه ١٥ آذر ١٤٠٠ - 
1 2
 
آموزش
اعلانات

 
 

شرح وظایف کارشناس مسئول  برنامه نیروی انسانی:

1)بررسی وتطبیق نیروی انسانی منظور شده برای واحدها وپیشنهاد اصلاح تشکیلات آن

2)بررسی وتعیین نیروی انسانی مورد نیاز واحدهای بهداشتی منطقه وپیگیری تامین آنها

3)توزیع نیروهای طرحی در واحدهای بهداشتی

4)هماهنگی ومشارکت در خصوص آموزش بدو خدمت کارکنان

5)جمع آوری اطلاعات آماری مورد نیاز در زمینه اشتغال نیروهای مختلف بهداشتی

6)تدوین برنامه عملیاتی واستخراج عملکرد

دسترسی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران -افسریه - بزرگراه امام رضا (ع) - پاکدشت - میدان شهداء گمنام - روبروی اداره پست - شبکه بهداشت و درمان شهرستان پاکدشت
تلفن : 36023110- 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
 
 
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.