چهارشنبه ٠٤ خرداد ١٤٠١ - 
1 2
 
دارویی
 
 
 

 

الف)بخش معاونت امور بهداشتی

 

    1-            نظارت بر واحدهاي تابعه (مركز بهداشتي درماني شهري- روستايي – خانه بهداشت) وتكميل چك ليست مربوطه

 

    2-            نظارت بر درخواست دارويي (داروهاي بهداشتي – درماني)

 

    3-            اقدامات لازم جهت جلوگيري از انقضاء تاريخ مصرف داروها

 

    4-            نظارت بر تامين وتوزيع دارو( بهداشتي ودرماني)

 

    5-            شركت در جلسات كارشناسي( معاونت ومركز بهداشت)

 

    6-            اجراي برنامه هاي آموزشي

 

    7-            برآورد ميزان نياز دارويي مركز بهداشت شهرستان

 

    8-            جمع آوري وگزارش آمارهاي دارويي

 

    9-            تدوين برنامه جامع عملياتي

 

10-            نظارت بر انبار و انبار گرداني

 

11-            نظارت بر ميانگين اقلام تجويزي نسخ

 

12-            نظارت بر ثبت دقيق آمار موجودي ومصرفي مراكز وخانه هاي بهداشت ( تطابق 100% موجودي داروخانه ، قفسه هاي دارويي خانه بهداشت ونيز انبار دارويي با دفاتر دارويي)

 

13-            درج مهر وامضاء در پشت نسخ مراكزي كه فاقد مسئول فني هستند

 

14-            ارسال آخرين بخشنامه هاي و ليست قيمتي به مراكز تابعه

 

15-            نظارت بر نسخ تجویزی پزشکان و تلاش برای کسورات حداقلی ناشی از خطاهای نسخه نویسی و نسخه پیچی از سازمان های بیمه گر

 

 ب)بخش معاونت غذا و دارو:

 

    1-            نظارت و بازرسی مستمر بر داروخانه های خصوصی شهرستان

 

    2-            مکاتبات و گزارش تخلفات داروخانه ها به معاونت غذا و دارو دانشگاه

 

    3-             ارسال تذکرات و اخطار ها به داروخانه

 

    4-            ارجاع پرونده داروخانه های متخلف در صورت لزوم به تعزیرات حکومتی

 

    5-            ارجاع پرونده داروخانه های متخلف در صورت لزوم به کمسیون های قانونی ماده 11 و 20

 

    6-            ثبت و کارشناسی از محل جهت درخواست های جابجایی مکان داروخانه ها

 

    7-            ارسال گزارش کارشناسی به معاونت غذا و دارو دانشگاه جهت طرح در کمسیون های قانونی

 

    8-            رسیدگی به شکایت های مردمی از داروخانه ها، عطاری ها و سایر مراکز توزیع دارو

 

    9-            بازرسی از عطاری ها و سایر مراکز توزیع دارو به همراه نیروهای انتظامی و پلیس

 

10-            کشف و بازرسی از مراکز غیر مجاز تولید دارو و یا پخش داروهای غیرمجاز و قاچاق یا مخدر به همراه نیروهای انتظامی و پلیس

 

11-            ارسال آمار بازرسی ها و عملکرد به صورت دوره ای (سه ماهه) به معاونت غذا و دارو دانشگاه

 

 

دسترسی
 
 

 

پیوندها

 

 

 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران -افسریه - بزرگراه امام رضا (ع) - پاکدشت - میدان شهداء گمنام - روبروی اداره پست - شبکه بهداشت و درمان شهرستان پاکدشت
تلفن : 36023110- 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
 
 
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.