دوشنبه ١٥ آذر ١٤٠٠ - 
1 2
 
آموزش
اعلانات

 
 

  ارائه خدمات بهداشتي درماني اوليه از اركان اصلي نظام شبكه هاي بهداشتي درماني كشورمي باشد . درنظامي كه پي ريزي شده است اولين سطح تماس جامعه با واحدهاي رسمي كشور خانه هاي بهداشت و مراكزبهداشتي درماني است.

خانه بهداشت واحدي مستقر در روستا است كه تحت نظارت مركز بهداشتي درماني شهري /روستايي فعاليت مي كند . نيروي انساني در خانه هاي بهداشت بهورزان زن ومرد بومي هستند كه براساس ضوابط و مقررات خاص انتخاب و پذيرش شده وآموزشهاي لازم را درمركزآموزش بهورزي فرا مي گيرند و تاكنون گامهاي اساسي و مهمي را در جهت ارتقاء كمي وكيفي فعاليت بهداشتي برداشته اند. خانه هاي بهداشت معمولا" جمعيتي بالغ بر يك هزار نفردر يك يا چند روستا را تحت پوشش قرار مي دهند و بطور متوسط هر 5 خانه بهداشت تحت پوشش يك مركز بهداشتي درماني روستايي يا شهري روستايي قرار مي گيرند كه وظيفه نظارت ، برنامه ريزي ، پشتيباني خانه هاي بهداشت را عهده دار مي باشند.

بهورزان از ميان ساكنين بومي در روستاها انتخاب ، گزينش و تربيت مي شوند كه رسالتايشان ارتقاء سطح سلامت جامعه روستايي مي باشد .كنترل بيماريهاي واگيردار ، پوشش100 % واكسيناسيون ، مراقبت اطفال و كاهش ميزان مرگ ومير نوزادان ، كاهش مرگ و ميرمادران باردار ، افزايش پوشش میزان باروری سالم  و ...... از اهم برنامه هاي بهداشتي است كه بهورزان مسئول ارائه خدمات نامبرده به كليه گروههاي هدف در سطح روستا مي باشد.

 

شهید بهشــتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی

آدرس : تهران -افسریه - بزرگراه امام رضا (ع) - پاکدشت - میدان شهداء گمنام - روبروی اداره پست - شبکه بهداشت و درمان شهرستان پاکدشت

تلفن : 36023110- 021

 

 

 

 

پاکدشت واحد امور بهورزی

آدرس پست الکترونیکی

شماره تماس

تحصیلات

سمت

نام و نام خانوادگی

 

 

ردیف

Pa-gostaresh@sbmu.ac.ir

36023110-212

کارشناس بهداشت عمومی

کارشناس امور بهورزی

مریم  قاسمی

1

 

 

تلفن خانه بهداشت

اطلاعات مربوط به روستاهای قمر تحت پوشش خانه بهداشت

جمعيت تحت پوشش خانه بهداشت

آيا خانه بهداشت ضميمه مركز است

نام خانه بهداشت

جمعيت تحت پوشش مركز

نام مركز خدمات جامع سلامت

ردیف

فاصله قمر تا خانه بهداشت بر حسب کیلومتر

نام روستاهای قمر

تعداد روستای قمر

کل

غیر ایرانی

ایرانی

روستایی

شهری

36076738

-

-

0

950

0

950

-

حمامک

116548

اشرفی

 

1

36441483

-

-

0

4339

1515

2824

-

قلعه نواملاک

116548

اشرفی

 

2

36340686

-

-

0

1372

537

835

-

کبودگنبد

116548

اشرفی

 

3

36340371

-

-

0

1973

9

1964

-

چنگی

116548

اشرفی

 

4

36013099

 

 

 

828

211

617

-

حاجی آباد

24593

 فرون آباد

 

5

36013656

1

قشلاق قلعه نو

1

1973

19

1617

-

قشلاق حاجی آباد

24593

 فرون آباد

 

6

36854771

-

-

0

3679

2119

1560

بلی

گلزار

9325

گلزار

 

7

36854416

3

دامپروری باهری

1

3190

1619

1571

-

گلزار1

9325

گلزار

 

8

36456275

-

-

0

2349

1225

1124

-

آلوئک

9325

گلزار

 

9

36343160

2

عباس آباد لرنی

1

2638

1556

1082

-

جمال آباد

25751

 شریف آباد

 

10

36456983

2

محمد آباد

1

1298

330

968

-

خسرو

25751

 شریف آباد

 

11

36482112

2

قشلاق کریم آباد

1

4390

1556

2346

بلی

کریم آباد

8094

کریم آباد

 

12

36412255

1 و 1.5

کلین سادات و صفائیه

2

2986

1253

1733

-

کلین

8094

 کریم آباد

 

13

36851859

1و2و3و4

مندکان ،حصارمهتر،خلیف آباد،فرخ آباد

4

688

240

448

-

کهریزک

8094

کریم آباد

 

14

36345377

1

عبدل آباد

1

4774

2012

2761

بلی

ابراهیم آباد

11085

 ابراهیم آباد

 

15

36345456

 

-

-

0

537

159

378

-

آفرین

11085

 ابراهیم آباد

 

16

36851079

-

-

0

4253

1733

2519

-

علی آباد

11085

 ابراهیم آباد

 

17

36851444

1.5

علی آباد خرابه

1

1445

145

1300

-

قرمز تپه

11085

 ابراهیم آباد

 

18

36012500

-

-

0

1697

79

1618

-

توچال

39220

حصار امیر

 

19

36414088

2

حسین آباد قاجار

1

2527

1469

1058

-

ارمبویه

9914

فیلستان

 

20

36413400

-

-

0

1394

647

747

-

محمود آباد

9914

فیلستان

 

21

36413140

-

-

0

5852

3027

2825

بلی

فیلستان

9914

فیلستان

 

22

 

دسترسی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران -افسریه - بزرگراه امام رضا (ع) - پاکدشت - میدان شهداء گمنام - روبروی اداره پست - شبکه بهداشت و درمان شهرستان پاکدشت
تلفن : 36023110- 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
 
 
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.