چهارشنبه ٠٤ خرداد ١٤٠١ - 
1 2
 
آموزش
اعلانات

 
 

واحد آمار

معصومه آشناد

در جهان امروز اطلاعات جزو سرمايه های ملی هر کشوری محسوب می شود , تا جايي که اين مهم به صحنه رقابت بين المللی تبديل شده است . با توجه به توسعه فنآوری اطلاعات و رشد فزآينده تکنولوژی ارتباطات دسترسی به اطلاعات با حجم و سرعت بالا , مديران بهداشتی و درمانی را در زمينه رعايت اصول مديريتی و ايجاد هماهنگی لازم و تصميم گيری سريع ياری می نمايد . بکارگيری تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات از مهمترين ابزاری است که امروزه در تمامی سطوح ضروری است و مديران بهداشتی و درمانی نه تنها از اين قاعده مستثنی نيستند , بلکه با توجه به هدف نهايي تشکيلات بهداشت و درمان بکارگيری تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات از اهميت ويژه ای برخوردار می باشد .
سازماندهی گردش اطلاعات و آمار و تهيه فرمت های مناسب و فرايندهای لازم برای جمع آوری آمار نيز از ابزارهايي است که ما را در تحقق اصول پي ش بينی شده برنامه های راهبردی دانشگاه در اين حوزه کمک خواهد نمود . ضمن اينکه بستر لازم برای بکارگيری تکنو لوژی جدي د و ايج اد پايگاه اطلاعاتی مناسب , آناليز وضع موجود و فراهم نمودنروش های مناسب کار و برآورد دقيق نيازها است .مقوله آمار در زندگي فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي و... بااهميت است.
واحد آمار مرکز بهداشت پاکدشت بعنوان يکي از واحدهاي ستادي بهداشتي زير نظر مستقيم رياست مرکز با دارا بودن يک نيرو (کارشناس آمار ) فعاليت مي نمايد .

 • فعاليتهاي آماري واحد ، شامل :
  1- جمع آوري آمارهاي کليه واحدهاي مراکز بهداشتی درمانی تحت پوشش
  2- بررسي و پي گيري نواقص آماری تا حصول نهایی
  3- اقدامات مربوط به فرم مراجعین سرپایی

  4 –تهیه گزارشات عملکردی واحد و کل مرکز اعم از تهیه اسلاید ، رسم نمودار و ....
  5- همکاری با واحد آمار معاونت در خصوص حذف فرم های زائد موجود در چرخه آماری
  6- هماهنگی در جهت یکسان سازی برد سرپرستان ( تامین فرم های مورد نیاز ) پایش و نظارت

 

دسترسی
 
 
 

 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران -افسریه - بزرگراه امام رضا (ع) - پاکدشت - میدان شهداء گمنام - روبروی اداره پست - شبکه بهداشت و درمان شهرستان پاکدشت
تلفن : 36023110- 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
 
 
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.