دوشنبه ٢٤ مرداد ١٤٠١ - 
1 2
 
آموزش
 
 
شرح وظایف تکنسین سلامت دهان
 
-شناسایی منطقه تحت پوشش مرکز خدمات جامع سلامت (خانه های بهداشت ، پایگاه های سلامت ، مدارس ،  مهدهای کودک) 
-اطلاع از جمعیت تحت پوشش (گروه های هدف) 
-پایش و نظارت بر عملکرد بهورزان منطقه تحت پوشش مرکز خدمات جامع سلامت طبق چک لیست هایی که در اختیار آنها قرار می گیرد 
-ارائه خدمات بهداشتی لازم به کلیه مراجعین واحد بهداشت دهان و دندان با الویت گروه های هدف 
-قبول ارجاع از خانه های بهداشت و پایگاه های سلامت 
-آموزش چهره به چهره به کلیه مراجعین 
-آموزش مدیران ، معلمین ، مربیان بهداشتی مدارس و سایر گروه های غیر تخصصی در منطقه تحت پوشش 
جلب همکاری مدیران و مربیان مدارس منطقه تحت پوشش برای اجرای طرح وارنیش فلورایدتراپی در مدارس و اجرای صحیح آن برای دانش آموزان 
-برگزاری کلاسهای آموزش برای پرسنل بهداشتی تحت پوشش 
-مراقبت از خانم های باردار جهت انجام جرمگیری در صورت ارجاع از خانه های بهداشت و پایگاه های سلامت 
-ارائه خدمات بهداشتی مورد نیاز (جرمگیری ، فلورایدتراپی) برای کودکان زیر 6 سال ، 6 تا 14 سال ، مادران باردار و شیرده یکسال پس از زایمان 
-تکمیل سامانه سیب و گزارش عملکرد به مرکز بهداشت شهرستان 
-رعایت کامل شرایط استریل و کنترل عفونت در واحدهای دهان و دندان 
-حفظ و نگهداری تجهیزات ، ابزار و وسایل دندانپزشکی 
-پیش بینی مواد مصرفی و تجهیزات دندانپزشکی مورد نیاز و اعلام به موقع به مرکز بهداشت شهرستان 
-مشارکت در طرحها و تحقیقات استانی و کشوری 
-تأمین هماهنگی بین بخشی و جلب مشارکت مردم 
-کمک به دندانپزشک در حین ارائه خدمات دندانپزشکی و همراهی در دهگردشی
- انجام معاینات بدو ورود به دبستان و معاینات ادواری دانش آموزان
- غربالگری و انجام معاینات دهان و دندان گروه های هدف
- اندازه گیری شاخص های DMFT . dmft. CPI
 
 
شرح وظایف دندانپزشکان شاغل در مراکز  خدمات جامع سلامت شهری و روستایی
 
1-آموزش چهره به چهره  به کلیه مراجعین بویژه گروههای هدف. (مادران بارداروشیرده- کودکان زیر 14سال)
2- آموزش مراقبین سلامت  در خصوص باجرای برنامه سلامت دهان و دندان کودکان زیر 6 سال 
3- آموزش و نظارت بررعایت کنترل عفونت و اصول استریلیزاسیون توسط نیروهای خدماتی . 
4- اطلاع از شاخص های بهداشت دهان و دندان منطقه تحت پوشش .
5- بررسی مشکلات بهداشت دهان ودندان منطقه تحت پوشش وتعیین او لویت های بهداشتی و ارائه راهکار .
6- همکاری و نظارت بر اجرای طرح ادغام بهداشت دهان و دندان در منطقه تحت پوشش . 
7- همکاری ونظارت بر اجرای برنامه سلامت دهان ودندان دانش آموزان 6تا14سال در مدارس ابتدایی( آموزش ، پیشگیری ، درمان )
8- همکاری در اجرای طرح سنجش سلامت دانش آموزان بدو ورود به دبستان .
9- اجرای طرح دهان و دندان عاری از پوسیدگی دندانی در دانش آموزان مقطع ابتدایی ( ششم – هفتم ) 
9- همکاری و هماهنگی با پرسنل درگیر طرح  و برنامه های  سلامت دهان و دندان در سطح مرکز خدمات جامع سلامت 
10-ارائه خدمات بهداشت دهان ودندان به کلیه مراجعین با الویت گروههای هدف.
11-ارجاع بیماران به سطوح تخصصی .(در صورت نیاز)
12-تکمیل سامانه ثبت  خدمات بهداشت دهان و دندان.( سامانه سیب ) 
13-بر آورد نیاز واحد به مواد مصرفی وتجهیزات ،بر اساس دوره زمانی مشخص شده  واعلام آن به ستاد شهرستان . 
14-اعلام موارد نیاز تعمیراتی دستگاههاوتجهیزات واحد در اسرع وقت به مسئولین ذی ربط وپیگیری انجام آن تا حصول نتیجه.
15-حفظ ونگهداری تجهیزات واستفاده بهینه از تجهیزات ومواد وداروهای مصرفی.
16-مشارکت در اجرای طرحهای تحقیقاتی کشوری ،استانی ومنطقه ای .
17-همکاری در فعالیتهای آموزشی در مراکز بهداشتی - درمانی وسایر مراکز برون بخش.
18- بازدید از خانه بهداشت و پایگاه های بهداشتی تحت پوشش بر اساس چک لیست و آموزش به بهورزان . 
19- تکریم ارباب رجوع 
 
 
دسترسی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران -افسریه - بزرگراه امام رضا (ع) - پاکدشت - میدان شهداء گمنام - روبروی اداره پست - شبکه بهداشت و درمان شهرستان پاکدشت
تلفن : 36023110- 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
 
 
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.