چهارشنبه ٠٤ خرداد ١٤٠١ - 
1 2
 
منو اصلی
صفحه اصلي > تماس با ما 
 
 

تماس با ما

 جهت كسب اطلاعات بيشتر ،پيشنهادات يا هماهنگيهاي بين بخشي و ....  كه ما را در ارتقاي سطح سلامتي مردم ياري نمايد ميتوانيد با شماره تلفن هاي زير و يا آدرس الكترونيكي كه در ذيل نوشته شده است با ستاد شبکه بهداشت پاکدشت تماس حاصل نمائيد :

شماره تلفن: 

                                              36023100                          تلفنخانه

                                                                             36030306                          رياست مركز بهداشت پاکدشت

                                                                             36023110                          روابط عمومي

                                                                             36029199                          دورنگار

آدرس الكترونيكي :                                        pakdasht@sbmu.ac.ir

آدرس پستی: تهران – پاکدشت - میدان شهداء گمنام - جنب میدان - شبکه بهداشت و درمان شهرستان پاکدشت

 

همچنین شماره تلفنهای داخلی جدید مرکز عبارتند از:

 
مدیریت :

                 شماره تلفن مستقیم : 36044792

             دورنگار : 36021051

             داخلی : 200

             نشانی پست الکترونیکی :

  معاونت بهداشتی :

                شماره تلفن مستقیم : 36044792

             دورنگار : 36021051

             داخلی : 205

             نشانی پست الکترونیکی :

  مدیریت امور اداری :

                شماره تلفن مستقیم : 36025090

             داخلی : 201

             نشانی پست الکترونیکی :

واحد آموزش و بهداشت  :

                شماره تلفن مستقیم : 36045159

             داخلی : 204

             نشانی پست الکترونیکی :

واحد مبارزه با بیماریها  :

                شماره تلفن مستقیم : 36027254

             داخلی : 207

             نشانی پست الکترونیکی :

  واحد بهداشت مدارس :

                شماره تلفن مستقیم : 36021415

             داخلی : 208

             نشانی پست الکترونیکی :

واحد بهداشت دهان و دندان :

                شماره تلفن مستقیم : 36021415

             داخلی : 208

             نشانی پست الکترونیکی :

واحد آمار و روابط عمومی  :

                شماره تلفن مستقیم : 36021416

             داخلی : 209

             نشانی پست الکترونیکی :

  واحد بهداشت خانواده :

                شماره تلفن مستقیم : 36030305

             داخلی : 210

             نشانی پست الکترونیکی :

واحد حراست  :

                شماره تلفن مستقیم : 36026335

             دورنگار : 36029267

 

             داخلی : 211

             نشانی پست الکترونیکی :

واحد گسترش  :

                شماره تلفن مستقیم : 36045158

             داخلی : 212

             نشانی پست الکترونیکی :

واحد بهداشت محیط :

                شماره تلفن مستقیم : 36030304

             داخلی : 213

             نشانی پست الکترونیکی :

واحد دبیرخانه و تایپ رایانه :

                شماره تلفن مستقیم : 36029199

             داخلی : 214

واحد کارگزینی و نیروی انسانی :

                شماره تلفن مستقیم : 36026333

             داخلی : 215

واحد حسابداری و امور مالی :

                شماره تلفن مستقیم : 36045157

             داخلی : 217

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران -افسریه - بزرگراه امام رضا (ع) - پاکدشت - میدان شهداء گمنام - روبروی اداره پست - شبکه بهداشت و درمان شهرستان پاکدشت
تلفن : 36023110- 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
 
 
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.