مهدیه خادمی طرقی

کارشناس مسئول آموزش بهداشت

مدرک تحصیلی: کارشناس مامائی

نرگس محمد حسینی

کارشناس آموزش بهداشت

مدرک تحصیلی: کارشناس ماما

 

معرفی واحد:

آموزش بهداشت اولین جزء PHC است و ارائه کلیه خدمات اولیه بهداشتی نیاز مند آموزش صحیح و مرتبط با خدمات می باشد .

در این راستا لازم است تا کلیه کارکنان بهداشتی در همه سطوح بر توانمندی خود در زمیته ارتباط مؤثر و آموزش صحیح به مردم را بیفزایند و واحد آموزش بهداشت در تلاش است با استفاده از تکنولوژی مناسب و اصول جدید آموزشی طی هماهنگی های درون بخشی و برون بخشی میزان کمی وکیفی فعالیتهای آموزشی و ارتقاء سلامت جامعه افزایش دهد .

آموزش بهداشت health education فرایندی برای آموختن رفتارهایی به افراد یا گروهها در جهت ارتقاء ، حفظ و باز سازی سلامت آنها ست .

آموزش بهداشت عامل مهمی است برای ارتقاء تندرستی ، بالا بردن کیفیتها و استاندارد های زندگی سالم ، مشارکت جامعه در فعالیتهای رفاهی ، جسمی ، روانی و اجتماعی .

آموزش بهداشت هم به افراد به طور فردی کمک می کند و هم اهمیت بهداشت عمومی را به مردم می شناساند و همکاری بهتری بین مردم و نهاد های بهداشت بوجود خواهد آورد .

 

فایل‌ها