دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

مرکز / شبکه بهداشت و درمان شهرستان پاکدشت

مسئول مرکز: جناب آقای مهندس مرادی  

اطلاعات پرتال مرکزخدمات جامع سلامت شریف آباد

ردیف

اطلاعات

 

تعداد

1

جمعیت تحت پوشش مرکز بهداشتی درمانی

پایگاه ضمیمه

17101

پایگاه  برونسپار

11536

خانه بهداشت

4735

پایگاه عباس اباد

4453

کل

37825

2

تعداد خانوار تحت پوشش

پایگاه ضمیمه

5776

پایگاه  برونسپار

3418

خانه بهداشت

1205

3

تعداد پایگاه تحت پوشش

دولتی

1

برون سپار

1

4

تعداد خانه بهداشت

2

5

تعداد کل پرسنل

مرکز و پایگاه ضمیمه

19

پایگاه غیر ضمیمه

0

پایگاه برون سپار

3

خانه بهداشت

3

6

تعداد دانش ابتدایی

شهری

3464

روستایی

513

7

تعداد دانش آموزان متوسطه اول

شهری

916

روستایی

141

8

تعداد دانش آموزان متوسطه دوم

شهری

1031

روستایی

235

9

تعداد مدارس

تعداد مدارس شهری

13

تعداد مدارس روستایی

7

10

تعداد اماکن تهیه و توزیع مواد غذایی

282

11

تعداد مساجد

9

12

تعداد کارگاه های تحت پوشش بهداشت حرفه ای

702

13

نام واحد های فعال در مرکز

 

تاریخ بروز رسانی :  31/03/1402

 

 

فایل‌ها