طرح ها و برنامه ها:

- برنامه كشوري سلامت دهان و دندان دانش آموزي

- طرح وارنیش فلورایدتراپی دانش آموزان 6 تا 14 ساله دو بار در سال

- طرح ورانیش فلورایدتراپی کودکان 3 تا 5 ساله دو بار در سال

- طرح توزیع مسواک انگشتی برای کودکان زیر 2 سال

- طرح عاری از پوسیدگی دانش آموزان پایه ششم ابتدایی

برنامه سال جاری:

برنامه سلامت دهان و دندان شامل:

-ارائه خدمات بهداشت دهان و دندان به كودكان زير 6 سال تحت پوشش شبكه بهداشت و درمان پاكدشت

- ارائه خدمات بهداشت دهان و دندان به كودكان 14-6 سال تحت پوشش شبكه بهداشت و درمان پاكدشت

- ارائه خدمات بهداشت دهان و دندان به مادران باردار و شیرده تحت پوشش شبكه بهداشت و درمان پاكدشت

-انجام طرح های وارنیش فلورایدتراپی

عنوان فعاليتها:

-هماهنگي درون بخشي با واحد آموزش بهداشت ، سلامت نوجوانان ، جوانان و مدارس، بهداشت خانواده.

هماهنگي برون بخشی با اداره ي آموزش و پرورش جهت بازگشايي مدارس ،آموزش مربيان بهداشت مدارس،آموزش دانش آموزان و والدين ،اجراي برنامه هاي مختلف در مناسبتهاي خاص (هفته سلامت ،هفته ملي كودك و...) ،معاينات دندانپزشكي دانش آموزي و انجام طرح وارنیش فلورایدتراپی دانش آموزان

- هماهنگي با خانه هاي بهداشت ،پايگاههاي بهداشت و مراكز بهداشتيدرماني جهت آموزش ،معاينه و ارائه خدمات به خانمهاي باردار و شیرده

 

- بازديد از مراكز خدمات جامع سلامت،خانه هاي بهداشت و پايگاههای سلامت

فایل‌ها