واحد بهبود تغذیه

کارشناس مسئول : مهتاب السادات موسوی

     هدف این برنامه کمک به بهبود کیفیت تغذیه و امنیت غذایی مردم از طریق ارتقاء سطح سواد و فرهنگ تغذیه ای و کاهش بار بیماری های غیر واگیر مرتبط با تغذیه است، که با استفاده از تمهیداتی از قبیل اطلاع رسانی و آموزش، تحقیق، پایش و اقدامات پیشگیری و مشاوره تغذیه تحقق می یابد.

شرح وظایف :

·  تدوین برنامه عملیاتی واجرای آن

برنامه پیشگیری  و کنترل  اختلالات ناشی از کمبود ید((IDD

· توزیع و نظارت بر آهن یاری و آموزش تغذیه دختران متوسطه اول و دوم، جهت ارتقا سطح سلامت و آگاهی تغذیه ای دانش آموزان دختر

·  برنامه پیشگیری و کنترل کم خونی فقر آهن(IDA)

 •  همکاری با کمیته امداد امام خمینی ( ره) جهت اجرای برنامه مشارکتی _حمایتی  بهبود رشد و تغذیه کودکان
 • مشاوره تغذیه و رژیم درمانی مادران باردار، دانش آموزان و کودکان زیر 8 سال
 • برگزاری کارگاههای آموزشی جهت پرسنل بهداشت خانواده مراکز بهداشتی وبهورزان
 • برگزاری جلسات بازآموزی جهت بهورزان
 • برگزاری جلسات آموزش تغذیه در اماکن برونبخش
 • تهیه و توزیع رسانه های آموزشی در زمینه تغذیه
 • پایش و نظارت بر مراکز، پایگاهها و خانه های بهداشت تحت پوشش
 • جمع آوری اطلاعات و آمار از مراکز تحت پوشش، تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده براساس فرمهای آماری موجود و طراحی مداخله جهت رفع مشکلات
 • ارائه توصیه های تغذیه ای متناسب با سن کودک
 • ارائه توصیه های تغذیه ای به مادران باردار و ارجاع موارد دارای اضافه وزن، چاقی، لاغری، وزن گیری نامطلوب، بیماریهای مختلف و ... به کارشناس تغذیه.
 • ارائه ی آموزش ها در خصوص عناوین تغذیه از جمله بهبود رشد و تغذیه کودک، پیشگیری از اختلالات ناشی از کمبود ید، پیشگیری از اختلالات ناشی از فقر آهن، الگوی صحیح مصرف روغن، تغذیه دوران بارداری، تغذیه دوران سالمندی و ... به مراجعین. 
 • بازدید از فروشگاه موادغذایی تعیین شده جهت طرح کودکان مشارکتی وحمایتی وتکمیل چک لیست مطابق دستورالعمل
 • بازدید از روستامهد وتکمیل چک لیست جهت تامین یک وعده غذای گرم وتن سنجی کودکان تحت پوشش برنامه طی2بار در سال
 • بازدید از بوفه مدارس وتکمیل چک لیست توسط کارشناسان تغذیه
 • برگزاری بسیج ملی تغذیه وروز جهانی غذا وتخم مرغ وجمع آوری وارسال مستندات به معاونت

 

 

 •  

فایل‌ها