برنامه سلامت سالمندان

کارشناس برنامه : مونا کارآمد

     پيري فرايندي است كه متوقف نمي شود و تنها با داشتن زندگي سالم و مراقبت هاي ويژه مي توان اين دوران را به دوران مطلوب و لذت بخش، توام با سلامتي تبديل كرد. سلامت سالمندان يكي از مسائل و مشكلات بهداشتي در اكثر جوامع است و مقابله با اين مشكلات نيازمند سياستگذاري و برنامه ريزي هاي دقيق و صحيح مي باشد. مسلما اكثر كشور هاي در حال توسعه كه برنامه فراگير در اين زمينه ندارند با مشكلات زيادي مواجه هستند.نيازهاي جسماني در سنين پيري از اهميت فراواني برخوردار هستند و مسائل رواني ناشي از سالمندي نيز تحولات بسياري درروش زندگي اين گروه بوجود مي آورد. در دوره سالمندي شخص ممكن است بدليل محدوديت هاي مربوط به تغييرات پيري براي بدست آوردن نيازهاي اساسي به كمك ديگران نياز داشته باشد. در اين راستا، آموزش بهداشت و شيوه زندگي سالم به سالمندان و افراد خانواده آنان امر مهمي است كه مي‌تواند بسياري از مشكلات ناشي از تغييرات پيري را كنترل و يا به تعويق انداخته و سلامتي سالمندان را حفظ نمايد.فعالیتهای این برنامه در راستای ایجاد حساسیت و بالا بردن آگاهی عموم در زمینه مراقبتهای مرتبط با سالمندی می باشد .هدف کلی این برنامه ارتقاء سلامت سالمندان با ارائه خدمات آموزشی بهداشتی و درمانی و گروه هدف شامل همه گروههای سنی60 سال به بالا می باشد .

شرح وظايف :  

 • تهیه برنامه جامع عملیاتی سالیانه مناسب با اهداف برنامه و شرایط و مشکلات موجود
 • پیگیری ، هماهنگی و اجرای برنامه های آموزشی مرتبط با برنامه سلامت سالمندان و شیوه زندگی سالم جهت کلیه پرسنل بهداشتی –درمانی و اقشار مختلف جامعه
 • نظارت ، پایش و ارزشیابی نحوه اجرای برنامه در سطح شهرستان
 • جمع آوری ، ثبت و تجزیه و تحلیل اطلاعات ، آمار و شاخص های مرتبط با برنامه
 • انعکاس فعالیتها ، عملکرد و آمار برنامه بصورت فصلی به معاونت بهداشتی استان
 • هماهنگی و همکاری با سایر واحدهای درون بخشی ( واحد بیماریهای غیر واگیر و آموزش سلامت و رابطین بهداشتی ) وسازمانها و ادارات برون بخشی ( مثل بهزیستی ، کمیته امداد، فرمانداری و 000 ) درجهت پیشبرد اهداف برنامه سلامت سالمندان و آموزش شیوه زندگی سالم در دوران سالمندی
 • ارائه راهکارهای لازم درخصوص بهبود کیفیت و کمیت برنامه ها
 • هماهنگی درخصوص تهیه ، چاپ و تکثیر و توزیع جزوات ، کتابچه و پمفلت های آموزشی سلامت سالمندان
 • همکاری و هماهنگی و اقدام لازم جهت معرفی برنامه ، تکریم و بزرگداشت سالمندان درمناسبت های مختلف مانند هفته جهانی بهداشت ؛ روز جهانی خانواده و هفته سالمند.

 

 

برنامه سلامت سالمندان

کارشناس برنامه : فرشته مهتابی

     پيري فرايندي است كه متوقف نمي شود و تنها با داشتن زندگي سالم و مراقبت هاي ويژه مي توان اين دوران را به دوران مطلوب و لذت بخش، توام با سلامتي تبديل كرد. سلامت سالمندان يكي از مسائل و مشكلات بهداشتي در اكثر جوامع است و مقابله با اين مشكلات نيازمند سياستگذاري و برنامه ريزي هاي دقيق و صحيح مي باشد. مسلما اكثر كشور هاي در حال توسعه كه برنامه فراگير در اين زمينه ندارند با مشكلات زيادي مواجه هستند.نيازهاي جسماني در سنين پيري از اهميت فراواني برخوردار هستند و مسائل رواني ناشي از سالمندي نيز تحولات بسياري درروش زندگي اين گروه بوجود مي آورد. در دوره سالمندي شخص ممكن است بدليل محدوديت هاي مربوط به تغييرات پيري براي بدست آوردن نيازهاي اساسي به كمك ديگران نياز داشته باشد. در اين راستا، آموزش بهداشت و شيوه زندگي سالم به سالمندان و افراد خانواده آنان امر مهمي است كه مي‌تواند بسياري از مشكلات ناشي از تغييرات پيري را كنترل و يا به تعويق انداخته و سلامتي سالمندان را حفظ نمايد.فعالیتهای این برنامه در راستای ایجاد حساسیت و بالا بردن آگاهی عموم در زمینه مراقبتهای مرتبط با سالمندی می باشد .هدف کلی این برنامه ارتقاء سلامت سالمندان با ارائه خدمات آموزشی بهداشتی و درمانی و گروه هدف شامل همه گروههای سنی60 سال به بالا می باشد .

شرح وظايف :  

 • تهیه برنامه جامع عملیاتی سالیانه مناسب با اهداف برنامه و شرایط و مشکلات موجود
 • پیگیری ، هماهنگی و اجرای برنامه های آموزشی مرتبط با برنامه سلامت سالمندان و شیوه زندگی سالم جهت کلیه پرسنل بهداشتی –درمانی و اقشار مختلف جامعه
 • نظارت ، پایش و ارزشیابی نحوه اجرای برنامه در سطح شهرستان
 • جمع آوری ، ثبت و تجزیه و تحلیل اطلاعات ، آمار و شاخص های مرتبط با برنامه
 • انعکاس فعالیتها ، عملکرد و آمار برنامه بصورت فصلی به معاونت بهداشتی استان
 • هماهنگی و همکاری با سایر واحدهای درون بخشی ( واحد بیماریهای غیر واگیر و آموزش سلامت و رابطین بهداشتی ) وسازمانها و ادارات برون بخشی ( مثل بهزیستی ، کمیته امداد، فرمانداری و 000 ) درجهت پیشبرد اهداف برنامه سلامت سالمندان و آموزش شیوه زندگی سالم در دوران سالمندی
 • ارائه راهکارهای لازم درخصوص بهبود کیفیت و کمیت برنامه ها
 • هماهنگی درخصوص تهیه ، چاپ و تکثیر و توزیع جزوات ، کتابچه و پمفلت های آموزشی سلامت سالمندان
 • همکاری و هماهنگی و اقدام لازم جهت معرفی برنامه ، تکریم و بزرگداشت سالمندان درمناسبت های مختلف مانند هفته جهانی بهداشت ؛ روز جهانی خانواده و هفته سالمند.

 

فایل‌ها