سه شنبه ٠٣ مهر ١٣٩٧ - 
1 2
 
آموزش
اعلانات

 
 

شرح وظایف کارشناس آمار:

 • تدوين واجرای آئين نامه ها ، بخشنامه ها ، دستورالعمل ها و استانداردهاي واحد آمار
 • همكاري در تدوين برنامه استراتژيك معاونت بهداشتي
 • تدوين و اجراي برنامه عملياتي سالانه واحد آمار براساس برنامه استراتژيك معاونت بهداشتي
 • جمع آوري آمار و اطلاعات جمعيتي مناطق تحت پوشش در پايان هر سال
 • برآورد جمعيت سالانه برحسب سن، جنس و مناطق تحت پوشش دانشگاه و رسم هرم سني
 • اجراي پرسشگري هاي آماري 
 • اجرا، نظارت و كنترل عمليات طرح هاي آمار گيري در سطح دانشگاه
 • جمع آوري و پردازش اطلاعات برنامه ثبت مرگ جمع بندي اطلاعات برنامه ثبت مرگ در شهرستانها
 •  تجزيه و تحليل داده هاي ثبت مرگ تهيه گزارش و ارسال به وزارت متبوع و آمار و اطلاع رساني به دانشگاه
 • جمع آوري داده ها و آناليز اطلاعات آماري در خصوص مراجعين سرپايي و ارائه نتايج  و شاخصها به مقام مافوق ،مراكزوشهرستانها
 • تهيه و تدوين گزارش تحليلي عملكرد دوره اي معاونت
 • تهيه گزارش عملكردي دوره اي بنا به اقتضاء( مهر تا مهر – هفته سلامت – هيئت امناء و ...)
 • تهيه،نظارت وارائه به موقع گزارشات ادواري حاوي اطلاعات ، آمار و شاخص هاي خدمات بهداشتي درماني به مقام مافوق و پس خوراند به مراكز تابعه
 • تهيه وتدوين ارائه متون،رسانه ها و مدولهاي علمي آموزشي مورد نيازگروه هاي هدف و اطلاع رساني عمومي
 • طراحي و نصب چرخه آمار الكترونيكي در كليه سطوح معاونت
 • اصلاح چرخه جمع آوري دستي موجود
 • استفاده از روشهاي نوين علمي در تهيه گزارشات آماري.
 • برگزاري جلسات آماري و نشست با كارشناسان مراكز و رابطين ستاد معاونت
 • برگزاري و مشاركت در سمينارها ، كارگاه ها و برنامه هاي آموزشي
 • نظارت ،پايش و ارزشيابی نحوه ارائه خدمات مرتبط با واحد مراکز و خانه هاوپايگاههاي تحت پوشش
 • نظارت بر نحوه ثبت اطلاعات آماري در مراکز و خانه هاوپايگاههاي تحت پوشش
 • نظارت بر نحوه جمع آوري اطلاعات آماري در مراکز و خانه هاوپايگاههاي تحت پوشش
 • نظارت برنحوه دسترسي به اطلاعات آماري در مراکز و خانه هاوپايگاههاي تحت پوشش
 • نظارت برنحوه مديريتچرخه آماريدر مراکز و خانه هاوپايگاههاي تحت پوشش
 • نظارت بر دفاتر و فرم هاي مورد استفاده در چرخه آمار
 •  تنظيم و ارائه گزارش تحليلی و پيشنهادات حاصل از پايش و ارزشيابی
 • همكاري و هماهنگي درون وبرون بخشي در سيستم آمار و اطلاعات بخش سلامت  وتبادل اطلاعات با ذينفعان خارجي  ( فرمانداري – بخشداري – آموزش و پرورش و ...) با موافقت معاون بهداشتي
 • آموزش و باز آموزي نيروي انساني در زمينه آمار بر اساس نياز سنجي
 • انجام ساير وظايف مربوط به شغل که بر حسب پست مورد تصدی از سوی مقام مافوق ارجاع می شود

 

دسترسی
 
 
 

 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران -افسریه - بزرگراه امام رضا (ع) - پاکدشت - میدان شهداء گمنام - روبروی اداره پست - شبکه بهداشت و درمان شهرستان پاکدشت
تلفن : 36023110- 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
 
 
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.