پنج شنبه ٠٤ بهمن ١٣٩٧ - 
1 2
 
آموزش
 
 

 

برنامه باروری سالم و جمعیت

کارشناس مسئول: فاطمه اکبری مجد آبادی

     هدف این برنامه تامین خدمات آماده سازی برای بارداری تصمیم گیری برای بارداری و آماده ساختن زوج برای آن می باشد. هرگونه بارداری بدون آمادگی یک بارداری بدون برنامه بوده و می تواند پیامد بارداری های برنامه ریزی نشده و ناخواسته را به دنبال داشته باشد. این خدمات ترکیبی از خدمات مشاوره ای برای آماده سازی روانی و ذهنی و خدمات بالینی (سوابق سلامت، معاینات بالینی و بررسی های آزمایشگاهی) بوده که در راستای آن فرآیند آماده سازی زوج برای بارداری برنامه ریزی شده صورت خواهد گرفت.

سنین باروری در یک خانم از 15 سالگی آغاز شده و تا 49 سالگی ادامه می یابد. در واقع یک زن در فاصله سنی 49-15 سالگی از توان باروری و فرزندآوری برخوردار خواهد بود. سنین 35-18 سالگی، سنین مناسب برای باروری بوده و سنین 30-20 سالگی بهترین سن برای باروری است. براساس اطلاعات حاصل از سرشماری سال 1390، متوسط سن ازدواج برای خانم ها 8/23 سال بوده است. در این حالت خانواده ها به طور متوسط حدود 12 سال براساس سنین مناسب باروری فرصت خواهند داشت تا بتوانند فرزندان خود را با در نظر گرفتن اصول سلامت به دنیا بیاورند.

هدفاین برنامه:

1- ارتقاء نرخ باروری کلی در شهرستانهای با نرخ باروری در حد جایگزینییا کمتراز حد جایگزینی علاوه بر حفظ و ارتقاء شاخصهای کاهش مرگ و میر مادر و کودکبا آموزش، اجرای برنامه های تشویقی و ارائه خدمات در راستای افزایش بارداری هایآگاهانه و برنامه ریزی شده با فاصله گذاری متناسب به مادران در سنین بارداریمناسب(35-18 سال)

2- ارتقاء شاخص های سلامت مادر و کودک با برنامه ریزی آموزشی وارائه خدمات و افزایش آگاهی خانواده ها در راستای پیشگیری از بارداری های پرخطر

3- تحکیم بنیان خانواده ها و فرزند آوری سالم با درنظر گرفتن ساز و کار مناسب برایآموزش های قبل، حین و پس از ازدواج .

4- فراهم آوردن تسهیلات مناسب برای زوجیننابارور

5- مشاوره دركاهش سقط غير قانوني وغيرشرعي

6- مشاوره دركاهش بارداري پرخطر

7- مشاوره دركاهش ميانگين فاصله زماني بين ازدواج وفرزنداول

 

شرح وظايف:
-  تهيه برنامه عملياتي ساليانه برنامه باروری سالم
-  نظارت بر عملكرد پرسنل واحدهاي محيطي در زمينه اجراي صحيح برنامه باروری سالم(طبق دستورالعملهای مربوطه)
-  جمع بندي آمار ارسالي از مراكز محيطي
 ارسال آمار به واحد بهداشت خانواده معاونت بهداشتي به صورت فصلي
-  برنامه ريزي و تنظيم برنامه كارگاهها و كلاسهاي آموزشي برنامه باروری سالم
 - تهيه مطالب آموزشي در زمينه برنامه باروری سالم
 - برآورد ، هماهنگی ، همکاری در تامین و توزیع اقلام داروها و وسایل پیشگیری از بارداری
 - برنامه ريزي جهت اجراي ساليانه هفته جهاني جمعیت
- هماهنگي با واحدهاي محيطي جهت اجراي برنامه هاي آموزشي طي هفته مذكور 
- همکاری در آموزش ضمن خدمت کارکنان رده های مختلف.

- تهیه و تنظیم گزارش از نحوه عملکرد و پیشرفت برنامه باروری سالمو ارائه آن به مسئولین ذیربط.

- پیگیری ، نظارت بر کمیت و کیفیت ارائه خدماتباروری سالمدر مراکز بهداشتی درمانی ، خانه های بهداشت

- هماهنگی جهت تشکیل کمیته نظارت بر خدمات جراحی پیشگیری از بارداری

 - ارائه خدمات آموزشی ، مشاوره ای در زمینه های مختلف برنامه های باروری سالم.

- بهره گیری از اطلاعات و آمارهای حیاتی ، بهداشتی ، اجتماعی و اقتصادی و برنامه ریزی های منطقه ای.

- انجام سایر وظایف ارجاعی.

 

 

 

 

دسترسی
 
 

 

پیوندها

 

 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران -افسریه - بزرگراه امام رضا (ع) - پاکدشت - میدان شهداء گمنام - روبروی اداره پست - شبکه بهداشت و درمان شهرستان پاکدشت
تلفن : 36023110- 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
 
 
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.