• : 1401/09/23 - 13:51
  • : 16
  • : 16
  • : کمتر از یک دقیقه
  • /appsettingFree
روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان پاکدشت

برگزاری جلسه آموزش خودمراقبتی دراضطراب به کارکنان کارخانه نورد فورج

روز چهارشنبه 23 آذر1401 کارگاه آموزشی برای کارکنان پرسنل کارخانه نورد فورج، توسط کارشناس سلامت روان مرکز خاتون آباد شهرستان پاکدشت برگزار گردید.

روز چهارشنبه 23 آذر1401 کارگاه آموزشی برای کارکنان پرسنل کارخانه نورد فورج، توسط کارشناس سلامت روان مرکز خاتون آباد شهرستان پاکدشت برگزار گردید.

       اضطراب یکی از شایعترین مشکلات روانی است. اضطراب احساسات عاطفی انسان است که اگر این احساس روزانه شدت یابد، منجر به مختل شدن ایفای نقش افراد می شود. دلایل زیادی مثل عوامل ژنتیکی، محیطی و خلق و خو باعث اضطراب می شود که از طریق آموزش خود مراقبتی می توانند به خود کمک کنند. بنابراین به کارکنان کارخانه نورد فورج در خصوص علت به وجود آمدن، تداوم و راهکارهایی برای کنترل و مدیریت اضطراب آموزش داده شد.

  • : گروه های مطالب,خبر,بسیج,بسیج جامعه پزشکی,بهداشت محیط,اخبار شهرستان,روابط عمومی,آرشیو اخبار,دهان و دندان,سامانه سیب
  • : 124008
متن استاتیک شماره 39 موجود نیست
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن