• : 1401/09/26 - 13:46
  • : 27
  • : 27
  • : کمتر از یک دقیقه
  • /appsettingFree
روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان پاکدشت

برگزاری آزمون نیازسنجی آموزشی کارشناسان تغذیه

شنبه 26آذر سال1401 ، آزمون نیازسنجی اموزشی کارشناسی تغذیه از طرف معاونت توسط هماهنگی با واحد تغذیه ستاد ، برگزار گردید.این آزمون به صورت سراسری وهماهنگ با تمام شبکه های دانشگاه شهید بهشتی راس ساعت9 صبح با حضور ونظارت ریاست محترم شبکه بهداشت ودرمان جناب آقای دکتر زینی وند وکارشناس مسئول واحد تغذیه ومسئول روابط عمومی برگزار گردید.

شنبه 26آذر سال1401 ، آزمون نیازسنجی اموزشی کارشناسی تغذیه از طرف معاونت توسط هماهنگی با واحد تغذیه ستاد ، برگزار گردید.این آزمون به صورت سراسری وهماهنگ با تمام شبکه های دانشگاه شهید بهشتی راس ساعت9 صبح  با حضور ونظارت ریاست محترم شبکه بهداشت ودرمان جناب آقای دکتر زینی وند وکارشناس مسئول واحد تغذیه ومسئول روابط عمومی برگزار گردید.

  • : گروه های مطالب,خبر,بسیج,بسیج جامعه پزشکی,بهداشت محیط,اخبار شهرستان,روابط عمومی,آرشیو اخبار,دهان و دندان,سامانه سیب
  • : 124006
متن استاتیک شماره 39 موجود نیست
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن